Bắt được cá trắm dài gần bằng người lớn, nặng 52 kg

Bắt được cá trắm dài gần bằng người lớn, nặng 52 kg

0902 388 225