Bắt được cá trắm dài gần bằng người lớn, nặng 52 kg

Bắt được cá trắm dài gần bằng người lớn, nặng 52 kg